ליז ניהול והחזקות בע"מ

מנכ"ל – ראובן זלוף

כתובות: הפועל 67 הרצלייה

מייל: zloof3@gmail.com